martinhedberg.se
Nyårsvädret: Regn i Götaland och Svealand
Av Martin Hedberg De senaste dagarnas tögrader har tärt ordentligt på det tidigare så omfattande snötäcket i Götaland och Svealand. Snön kommer ytterligare att krympa och i många fall tillintetgöra…