martinhedberg.se
Människan som förändrade klimatet. 3/3 Festen är över, dags att se över relationerna
Parisavtalet stipulerar att vi ska begränsa uppvärmningen till max två grader, med sikte på 1,5 jämfört med förindustriell nivå. Det är som en halv istid, men åt andra hållet! Många av dessa föränd…