martinhedberg.se
Människan som förändrade klimatet. 2/3 Någon grad hit eller dit
Människans påverkan på klimat och ekosystem är så stor att man myntat en ny geologisk epok, Antropocen, människans tidsålder. Vad vi gör har en avgörande påverkan på hur liv och livsbetingelser utv…