martinhedberg.se
Lite om vädret
Av Martin Hedberg Tvärs över landet, genom norra Svealand/södra Norrland, ligger ett ca 20 mil brett område med regn. Lokalt kan här komma rikligt. I skiljelinjen i söder (genom Dalarna) är det en …