martinhedberg.se
Kraftig avsmältning av Arktis is
Av Martin Hedberg Denna sommar må vi i Sverige ha haft temperaturer omkring det för årstiden normala, men på många andra platser har det varit varmare än normalt. Oftast så menar man ”variationer k…