martinhedberg.se
Debattartikel i SvD om mat, klimat och krisberedskap
Svenska Dagbladet publicerar idag en debattartikel som jag är medförfattare till. Vi tar i den fasta på den uppenbara sårbarheten som svenska samhället har för något så grundläggande som att skapa …