martinhedberg.se
Därför är vintern mild
Kommer det att bli vinter i år? Låt mig först poängtera att det ÄR vinter i mer än halva landet, Norrland och nordvästra Svealand. Och att det enligt definitionen har blivit vinter i mer än så, typ…