martinhedberg.se
Corioliseffekten, svårare att förstå än relativitetsteorin?
Martin Hedberg: Nedan följer en text skriven av Anders Persson om coriolieffekten. Anders är meteorolog och forskare knuten till ECMWF (The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). ECMW…