martinhedberg.se
Brittsommar del 1
Vackra höstdagar kallas allmänt för brittsommar – och det är väl OK. Men den ursprungliga brittsommaren/brittmässosommaren här i Sverige är knuten till en period kring Birgitta-dagen den 7 oktober.…