martinhedberg.se
Australiens skeva syn på klimatförändringar
Innan prisutdelningen av Volvo Environment Prize hade jag en pratstund med professor Will Steffen, ordförande i kommittén som utser pristagarna. Will Steffen är kemist och en mycket välrenommerad f…