martinhedberg.se
Är ni beredda på strömavbrott?
Just nu är efterfrågan på el så stor att energibolagen får koppla in fler energikällor och elpriset stiger. Svenska kraftnät har satt in produktionsreserver. Priset stiger då den sista inmatade kWh…