martinhedberg.se
Geo-engineering för att bromsa glaciärer?
Så här kan jag tänka mig att det låter om man samlar ihop den samlade diskussionen mellan de som förespråkar geo-engineering och de som fördelar resurser när the shit starts hitting the fan. &#8211…