martadarder.com
Text d'Anna Aguilar-Amat
Marta Darder: ART, TRA, RAT, TAR, RTA Marta Darder és una de les artistes més