martadarder.com
l'ARTberint de Marta Darder, per Júlia Lull, Bellaterra 2008
"l'ARTberint de Marta Darder", per Júlia Lull Sanz, Bellaterra 2008. Leer texto: Trabajo de investigación sobre la obra de Marta Darder de Júlia Lull. Introducció: (Pág. 2-4) Em vaig