markomaodus.com
Seminar "Put do slobode vodi kroz srce", Cirih, 20.-21. jul 2019 - Marko Maoduš
Dragi moji, pre nekoliko meseci, na jednom od seminara sa ovim nazivom, prvi put sam čuo od jedne od polaznica, veoma neobičnu rečenicu. U suzama je izjavila: “Ja sam rođena ponovo”. Poenta ovakvog seminara i jeste duhovno buđenje (ili novo “rađanje”) i spoznaja naše istinske prirode, a to jeste čista ljubav. Nakon buđenja, na nama …