markomaodus.com
Radionice i seminari u narednom periodu - Marko Maoduš
31. oktobar, Beograd – Radionica “Novi početak”, (19-21:30h) 11. novembar, Pula – Radionica “Sveta ljubav”, (17:30-21:30h) 16.-17. novembar, Pula – Seminar “Put do slobode vodi kroz srce” (10-17:30h) 26. novembar , Beograd – Radionica “Sveta ljubav” (17:30-21:30h) 7.-8. decembar, Beograd – Seminar “Put do slobode vodi kroz srce” (10-17:30h) Radionica “Novi početak” za temu ima …