marketingfuel.nl
Zo verkocht Eurail heel veel meer treinpassen dan in dezelfde periode vorig jaar!
Het e-commercebedrijf Eurail.com verkocht in zes dagen bijna 4.000 treinpassen, ongeveer drieëneenhalf keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar.