mark.vansterpartiet.se
Årsmötet 2019
Vänsterpartiet Mark har den 3 mars genomfört sitt årsmöte. På årsmötet gjordes en tillbakablick över året som varit, och verksamhetsplanen för 2019 fastställdes. Till ny ordförande valdes Cecilia W…