mark.vansterpartiet.se
Information om vårt samarbete med Socialdemokraterna i nämnderna
Efter att Vänsterpartiet de senaste fyra åren haft samarbete med Socialdemokraterna i nämnderna, där vi haft gemensamma gruppmöten inför nämndmötena, har vi i V på ett medlemsmöte beslutat att bryt…