mark.vansterpartiet.se
Bli medlem i Vänsterpartiet du också!
Aldrig har det varit så viktigt att engagera sig för en solidarisk politik för ökad rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och miljöansvar. Vänsterpartiet kämpar vidare, vi ger aldrig upp. Tillsammans ä…