marioosh.5dots.pl
Wzorce projektowe: Command
Command jest operacyjnym wzorcem projektowym, którego celem jest encapsulacja czynności do wykoniania i ich parametrów. W programach niektóre czynności mogą być wykonywane długo, np. odczytywanie r…