marijnkrijger.nl
Lees en verbeeld
Lees dit bericht niet met de stem van een oude man, of het piepstemmetje van een kind dat net heeft leren praten. Stel je ook geen mannetjes ter grootte van een duim voor die een reus aanvallen. Ee…