marijnkrijger.nl
De online wereld van kinderen
Het was druk op de ouderavond. De promotie met posters die door de leerlingen zelf waren bedacht en gemaakt was hier mede debet aan. Het onderwerp was “Mijn kind en de online wereld.” Er waren oude…