marijnkrijger.nl
Waterstromen gebruiken om de geldstroom te visualiseren.
Water door een buizenstelsel pompen, aftappen naar spaarbekkens, openingen groter en kleiner maken. Dit buizensysteem, de Phillips Machine, was bedoeld om inzicht te krijgen in economische maatrege…