marijkespraktijken.nl
Interview met prostituant - Marijkes Praktijken
Over prostitutie wordt veel geschreven, maar de focus ligt eigenlijk altijd op de prostituee en de criminaliteit die er mogelijk mee samen gaat. In het debat wordt één groep echter voortdurend buiten beschouwing gelaten, namelijk de klanten van prostituees! Terwijl dat vermoedelijk de grootste groep is. Om de prostituant ook een stem te geven hier …