mariesen.dk
Wish me luck?
Uploaded my files for the acceptance exam, so now I just have to wait and see what happens.. Har uploaded filerne til optagelsesprøven, så nu er der ikke andet at gøre, end at vente og se..