margifashion.blogspot.com
Sukňová
V jednej slovenskej ľudovej piesni sa spieva „Sedemdesiat sukieň mala, a predsa sa nevydala. A ja nemám iba, iba jednu, pýtajú ma až za...