margaretterblanche.com
{tag} vra 'n LESER • Inkswaard
Van my gelukkigste herinneringe is rustige ure op die agterstoep se bank, terwyl my ma vir ons drie sussie goeie boeke lees.