margaretterblanche.com
Die Onskuldige • Inkswaard
‘n berg van skuld en skaamte en sonde op die bloeiende skouers van die Onskuldige die Galileër veragting en spot die Lam is sterwend maar hy gee nog genade: ‘vanaand in die paradys, saam met My, die Nasarener.’