margaretterblanche.com
Die ryk Man • Inkswaard
Ryk man aan bedelaar: “Ek gee jou alles, in ruil vir ‘n enkele rand.” Maar ek, ellendige bedelaar, het niks om vir my verlossing mee te betaal. En die ryk Man hou sy hand uit, sy deurboorde hand. “Hier, broer, is jou rand.”