mangmaoclub.com
ถอดรหัสเซียนหุ้น กุญแจแห่งการเก็งกำไรของลิเวอร์มอร์ บทที่ 2 : เมื่อไหร่จึงจะเรียกได้ว่าหุ้นมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม?
ขอให้ผมได้พูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักลงทุนและนักเก็งกำไรทุกคนนั้น ก็คือความเป็นมนุษย์ในตัวของเราเอง - เจสซี่ ลิเวอร์มอร์