mangmaoclub.com
ถอดรหัสเซียนหุ้น กุญแจแห่งการเก็งกำไรของลิเวอร์มอร์ - บทที่ 0 : ปฐมบทและประวัติโดยย่อของลิเวอร์มอร์
ความสำเร็จของลิเวอร์มอร์ (Jesse L. Livermore) นั้นถือเป็นสิ่งที่เจิดจรัสอยู่ในวงการเก็งกำไรเสมอมา เขาได้ตกอยู่ในความสนใจของสาธารณชนเสมอมา ในฐานะของผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานนับตั้งแต่เมื่อเขายังหนุ่มแน่น ราวกับเป็นดาวหางที่สว่างวาบขึ้นบนท้องฟ้าแห่งวงการเก็งกำไรก็ว่าได้