mangmaoclub.com
ถอดรหัสเซียนหุ้น กุญแจแห่งการเก็งกำไรของลิเวอร์มอร์ - บทที่ 8 : กุญแจแห่งตลาดหุ้น
ผมได้อุทิศเวลาที่ผ่านมาทั้งชีวิตให้กับการเก็งกำไรก่อนจะได้พบกับความจริงที่ว่า มันไม่เคยจะมีสิ่งใดที่เป็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นเลยในตลาดหุ้น พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาทั้งสิ้น และถึงแม้ว่ามันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป แต่รูปแบบการเคลื่อนไหวโดยทั่วๆไปของพวกมันก็ยังคงเป็นเช่นเดิม - เจสซี่ ลิเวอร์มอร์