mangmaoclub.com
ถอดรหัสเซียนหุ้น กุญแจแห่งการเก็งกำไรของลิเวอร์มอร์ - บทที่ 6 : ความผิดพลาดราคาหนึ่งล้านดอลลาร์
ผมขาดความอดกลั้นที่จะเฝ้ารอคอยให้ราคาและช่วงเวลาที่เหมาะสมของหุ้นตัวนั้นมาถึงเสียก่อน ... ผมปล่อยให้ตัวของผมรู้สึกโกรธและเจ็บปวด ... ผมยังได้เรียนรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้มานานแล้วว่า จงอย่าพยายามหาข้อแก้ตัวใดๆเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแต่จงยอมรับและใช้มันให้เกิดประโยชน์เสีย เจสซี่ ลิเวอร์มอร์