manastireacurchi.md
Viaţa Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt - Mănăstirea Curchi
„Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleşug”. (Ps. 31, 1-2) Unul dintre…