manastireacurchi.md
„Va veni Fiul Omului întru slava Sa” (Matei 25, 31) – Cuvânt la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi - a lăsatului sec de carne - Mănăstirea Curchi
Nu de mult L-am văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos născându-Se în peşteră, înfăşat cu scutece, culcat în iesle, primind asupra Sa o dată cu omenitatea toate neputinţele omeneşti, afară…