manastireacurchi.md
„Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit‑a lumii Lumina cunoştinţei...” – Cuvânt la Nașterea Domnului Iisus Hristos - Mănăstirea Curchi
Crăciunul – ziua Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos ziua pe care cu aproape 2000 de ani în urmă corul îngerilor a salutat-o cu cântarea cerească: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni binevoire ” şi în care îngerul Domnului bine vestea păstorilor de pe câmpia Vitleemului: „bucurie Citeşte continuarea...