manastireacurchi.md
Egumenul Siluan de la Curchi: „Învierea Domnului sădeşte în fiecare inimă deschisă sămânţa Adevărului, prin care sufletul înfloreşte şi rodeşte cu prinoase dătătoare de viaţă!” - Mănăstirea Curchi
Iată că pământul şi văzduhul este cuprins de veselie nespusă, căci a înviat Hristos şi s-a adeverit nădejdea mântuirii neamului omenesc prin jertfa Celui care s-a răstignit pentru a răscumpăra…