manastireacurchi.md
Cuvânt de învățătură despre „Iubirea aproapelui” - Mănăstirea Curchi
Cât despre aproapele nostru, Dumnezeu ne-a lăsat următoarea poruncă care nu este greu de împlinit: „Câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor” (Mt. 7,12). Vezi,…