manastireacurchi.md
„Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?” - Mănăstirea Curchi
Drumul care duce pe om la viaţa cea fără de dureri a fost așternut cu spini și de aceea cei care vor să pășească pe această cale adeseori sângerează, simt…