mamavolibebu.com
Vrste blizanaca
Većina ljudi zna šta su jednojajčani blizanci, a šta su dvojajčani blizanci. Ali, retko se mogu pronaći detaljniji podaci o razlikama između ova dva tipa.