mamavolibebu.com
Inkluzuvno kreativna radionica
Jedan od najvećih izazova sa kojim se suočavaju porodice u kojima raste dete sa razvojnim smetnjama, jeste kako da se detetu pomogne u socijalnoj integraciji. Ako imamo mnogo sreće, naše “pos…