malviknytt.no
Kommunen kompenserer kremasjon - Malviknytt
For å legge til rette for en økt andel av kremasjoner med nedsettelse av urner i stede for kister har Malvik kommune har nå valgt å refundere kremasjonsavgiften for sine innbyggere. Ved dødsfall står valget mellom kistebegravelse eller kremasjon med nedsettelse av urne. – Kistebegravelse medfører ingen kostnad for de som er registrert bosatt iRead More