malviknytt.no
Ønsker samarbeid med nabokommunene om flere oppgaver - Malviknytt
Vil samarbeide med Melhus, Skaun, Stjørdal, Klæbu og Trondheim. Rådmannen i Malvik ønsker å delta i et samarbeid med Trondheim, Melhus, Stjørdal og Skaun kommuner om å utarbeide en mulighetsstudie for interkommunalt samarbeid innen infrastrukturområdet. Samarbeidsmodeller Etter initiativ fra administrativt nivå i Melhus kommune, har kommunene Malvik, Stjørdal, Skaun og Trondheim meldt interesse for å se nærmere på …