malviknytt.no
Statsbudsjettet: Vekst i de kommunale inntekter - Malviknytt
Vekst i kommunens frie inntekter fra 2017 til 2018 Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Kommunene i Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,4 prosent. For Malvik sin …