malviknytt.no
Blanke ark i Bruket kulturhus - Malviknytt
Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Hommelvik skole inviterer foreldre til foredrag med TV-læreren Håvard Tjora. Håvard Tjora er kjent for de fleste som superlæreren som hjelper skoletrøtt ungdom på TV. Hans mål er å motivere til læring, gjøre prosessen mindre avskrekkende – og ikke minst mindre vanskelig. I foredragene sine deler han av erfaring og råd, både i forhold til hva som …