malviknytt.no
Ledigheten faller i Malvik - Malviknytt
I september er det 3 613 helt uten arbeid i fylket. Det er en nedgang på 340 personer fra samme tid i fjor. Det er nå 2,1 prosent av arbeidsstyrken som er uten arbeid. Legger vi til de som er i et arbeidsrettet tiltak får vi en bruttoledighet på 2,5 prosent. Tilsvarende tall for landet er …