malviknytt.no
Økt arbeidsledighet i juli - Malviknytt
Antallet helt arbeidsledige i Malvik økte med 44 personer i juli. Tilsammen 194 personer, fordelt på 96 kvinner og 98 menn, er nå helt uten arbeid. Dette er en økning på 44 personer i forhold til status for én måned siden. Bruttoledigheten i Malvik har økt fra 2 prosent av arbeidsstyrken i kommunen, til 2,6 …