malmoidrottsakademi.se
Samarbete med Sysav och Fritidsbanken för "återvinnande idrott" – Malmö idrottsakademi
I samband med påsklovet (12-22 april) kommer Sysavs återvinningscentraler i Malmö att erbjuda möjlighet att lämna in idrottsmaterial i särskilda behållare. Det är Fritidsbanken, Sysav och Malmö idrottsakademi som i ett samarbete satsar på att sprida budskapet om ”återvinnande idrott”, som projektet kallas. – Återvinning är viktigt och det gäller hela samhället, även idrotten. …