malix.se
Blommar visar på hur du mår sa alltid min farmor….
Jag tror hon faktiskt hade rätt, hon hade rätt i så mycket. Jag trivs bäst där havet svallar hm jag trivs bäst när jag är mig själv. När jag gör sådant jag vill och när jag tar hand om mig själv.…